Новий Закон «про Громадські Обєднання»

З іншого боку, ця зміна збільшує правові гарантії для кредиторів, а отже, доступ громадських організацій до капіталу та інвестицій. Одним із істотних обмежень свободи об’єднання, встановлених новим законом, є звуження форм реорганізації лише до приєднання до іншої громадської організації. Таким чином, до внесення змін до нового закону на громадські організації та спілки не поширюватиметься дія норм Цивільного кодексу щодо інших форм реорганізації. В разі реєстрації місцевих осередків вони не набувають статусу юридичної особи, і тому спори за їх участю підвідомчі арбітражному суду лише за умови, якщо статутом об’єднання громадян місцевому осередку надане право здійснювати в арбітражному суді повноваження сторони у справі. При цьому слід мати на увазі, що стороною у справі є громадське об’єднання, від імені якої діє місцевий осередок.

закон україни про громадське об'єднання

Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації. Відповідно до частини шостої статті 14 Закону місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад реєструють в обов’язковому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян за умови, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об’єднань. Оскільки Законом не визначено розмір та порядок застосування штрафу за грубе або систематичне вчинення правопорушення (стаття 30 Закону), відповідне стягнення практично не може бути застосоване арбітражним судом. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об’єднання. Однак, з іншого боку, така ініціатива суперечить базовим принципам свободи об’єднань, коли людина самостійно ухвалює рішення про створення ГО, обирає її цілі, структуру та визначає інші питання для діяльності організації. Принцип самоврядності означає, що людина обирає структуру організації під власні потреби, а не підводячи їх під пропонований державою шаблон.

Доступ До Публічної Інформації

Йдеться, насамперед, про ст. 36 Конституції України – у нинішній редакції вона носить дискримінаційний характер стосовно іноземців та осіб без громадянства. Тож, вважаємо за доцільне відповідно до Закону, замінити слова «Громадяни України мають право на свободу об’єднання…» на «Кожен має право на свободу об’єднання…».

Основна Навіґація

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Усі документи подаються в 1 екземплярі і завірення у нотаріуса не потребують (за винятком надсилання документів поштовим відправленням). Якщо ви створюєте молодіжну чи дитячу організацію, то статут повинен також відповідати вимогам Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Дії, бездіяльність і рішення органу реєстрації можна оскаржити до суду.

Захист Трудових Прав Людей З Інвалідністю: Новий Закон Та Старі Проблеми?

Заява про повідомлення про утворення громадського об’єднання. Протокол установчих зборів засновників громадського об’єднання із додатками. Громадське об’єднання в блоге за організаційно-правовою формою може утворюватися як громадська організація або громадська спілка. № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання».